Asansör Tipleri

Hidrolik Asansörler

Tahrik yeteneğinin hidrolik pompa ünitesi tarafından sağlandığı asansör tipidir. Hidrolik asansörler, elektriğin tahrik ettiği pompanın yağ itmesiyle pistonların kabini kaldırması esasına göre çalışır. Pompalanan yağ, hidrolik üniteden belirli şartları yerine getirerek geçip, borular vasıtasıyla silindiri harekete geçirir. Silindirin direkt (1/1) veya endirekt (2/1) olarak ittiği kabin, alınan kumanda ile gerekli kata taşınır. Tahrik motoru, sadece asansör yukarı giderken çalışır. Aşağı yönde ise sistem kendi ağırlığı ile hareket eder. Bu avantaj, herhangi bir olası arızada (enerji kesilmesi, sigorta atması gibi) kabinin aşağı yönde hareketini, ilave enerji kaynakları olmadan mümkün kılabilir.

Bu tip asansörler 240 kg’dan 10000 kg’a kadar taşıma kapasitesi ve 1 m/s 'ye kadar hız seçenekleri ile çeşitlendirilebilir. Makine dairesi uygun olmayan durumda çözüm seçeneklerinden biridir. Kuyu üzerinde makine dairesi yerine, hidrolik ünitenin monte edileceği uygun bir zemin yeterlidir. Orta düzeyde yolcu akışı için idealdir. Asansörün seyri oldukça sessiz ve konforludur. İhtiyaca göre insan, yük ve araç taşımak için kullanılır.

Hidrolik Asansörlerin Avantajları

 • Binalarda daha etkin kullanabilir alan yaratır.
 • Büyük kabin alanları sağlar.
 • Çatı dizaynında serbestlik ve teras katına ulaşma imkanı
 • Binaya gelen yükün tabana iletilmesi ile bina statik hesaplarında kolaylık
 • Yüksek taşıma kapasitesi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilme
 • Aşağı inişte masrafsız çalışma
 • Sessiz çalışma
 • Darbesiz kalkış ve duruş

Hidrolik Asansörlerin Dezavantajları

 • Kullanılan yağın özellikleri, sıcaklık ile değiştiğinden performans değişiklikleri
 • Gerekli motor gücü aynı hızda ve aynı kapasitedeki konvansiyonel tip asansörlere oranla 2-3 kat fazladır. Motor sadece yukarı yönde çalışmasına rağmen enerji tüketimi en az iki kat fazladır.
 • Seyir mesafeleri sınırlıdır.
 • Yağın ısı seviyesini sabit değerlerde tutabilmek için sıcak bölgelerde klima soğuk bölgelerde ise ısıtıcı gerekebilir.
 • Yüksek süratli asansör uygulamaları için uygun değildir. (Asansör hızı maksimum 1 m/s ye kadar yükseltilebilir.)