Asansör Tipleri

Hidrolik Asansörler

Tahrik yeteneğinin hidrolik pompa ünitesi tarafından sağlandığı asansör tipidir. Hidrolik asansörler, elektriğin tahrik ettiği pompanın yağ itmesiyle pistonların kabini kaldırması esasına göre çalışır. Pompalanan yağ, hidrolik üniteden belirli şartları yerine getirerek geçip, borular vasıtasıyla silindiri harekete geçirir. Silindirin direkt (1:1) veya endirekt (2:1) olarak ittiği kabin, alınan kumanda ile gerekli kata taşınır. Tahrik motoru, sadece asansör yukarı giderken çalışır. Aşağı yönde ise sistem kendi ağırlığı ile hareket eder. Bu avantaj, herhangi bir olası arızada (enerji kesilmesi, sigorta atması gibi) kabinin aşağı yönde hareketini, ilave enerji kaynakları olmadan mümkün kılabilir.

 

Bu tip asansörler 240 kg’dan 10000 kg’a kadar taşıma kapasitesi ve 1 m/s 'ye kadar hız seçenekleri ile çeşitlendirilebilir. Makine dairesi uygun olmayan durumda çözüm seçeneklerinden biridir. Kuyu üzerinde makine dairesi yerine, hidrolik ünitenin monte edileceği uygun bir zemin yeterlidir. Orta düzeyde yolcu akışı için idealdir. Asansörün seyri oldukça sessiz ve konforludur. İhtiyaca göre insan, yük ve araç taşımak için kullanılır.

 

Hidrolik Asansörlerin Avantajları

Binalarda daha etkin kullanabilir alan yaratır.

Büyük kabin alanları sağlar.

Çatı dizaynında serbestlik ve teras katına ulaşma imkanı

Binaya gelen yükün tabana iletilmesi ile bina statik hesaplarında kolaylık

Yüksek taşıma kapasitesi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilme

Aşağı inişte masrafsız çalışma

Sessiz çalışma

Darbesiz kalkış ve duruş

 

Hidrolik Asansörlerin Dezavantajları

Kullanılan yağın özellikleri, sıcaklık ile değiştiğinden performans değişiklikleri

Gerekli motor gücü aynı hızda ve aynı kapasitedeki konvansiyonel tip asansörlere oranla 2-3 kat fazladır. Motor sadece yukarı yönde çalışmasına rağmen enerji tüketimi en az iki kat fazladır.

Seyir mesafeleri sınırlıdır.
Yağın ısı seviyesini sabit değerlerde tutabilmek için sıcak bölgelerde klima soğuk bölgelerde ise ısıtıcı gerekebilir.
Yüksek süratli asansör uygulamaları için uygun değildir. (Asansör hızı maksimum 1 m/s ye kadar yükseltilebilir.